Mikä on siemennesteanalyysi?

Siemennesteanalyysi mittaa useita miehen siemennesteen laatua kuvaavia muuttujia. Sen avulla voidaan arvioida miehen hedelmällisyyttä, jos pariskunta haluaa raskaaksi tai toisaalta, jos halutaan varmistaa vasektomian onnistuminen.

Se antaa kuvan miehen tilastollisesta lisääntymiskyvystä tiettynä ajankohtana, tavallisesti WHO:n ohjeiden mukaan. Se voi antaa tärkeitä tietoja, mutta ei auta selvittämään miehen hedelmättömyyden syitä.

Käytettävissä olevat mittausmenetelmät ovat kotona tehtävä siemennesteanalyysi ja laboratorioanalyysi. Kotona tehtävässä siemennesteanalyysissa voidaan mitata vain muutama muuttuja, ja sen tekeminen on hyvin vaikeaa. Tulokset saattavat antaa alustavan käsityksen, mutta kotona tehtävä analyysi ei korvaa alan erikoislääkäreiden laboratoriossa tekemää analyysia.

Analyysiin tarvittavat siittiöt saadaan lisäkiveksistä otettavalla näytteellä tai masturboimalla kondomiin kerätystä tai yhdynnän keskeytyksellä saadusta siemennesteestä. Näistä yleisesti käytetyin tapa on masturbointi. Keräystavalla ja mittausmenetelmän täsmällisyydellä saattaa olla merkittävä vaikutus tutkimustuloksiin.

Mitä siemennesteanalyysi mittaa?

Siemennesteanalyysissä mitataan tavallisesti

 • siittiöiden lukumäärä, joka tarkoittaa siittiöiden määrää millilitrassa ejakulaattia (lisätietoja),
 • siittiöiden morfologia eli muoto (lisätietoja)
 • siittiöiden liikkuvuus (kyky uida eteenpäin) (lisätietoja)
 • valkosolujen määrä,
 • siemennesteen fruktoosipitoisuus (lisätietoja),
 • siemennesteen tilavuus (lisätietoja),
 • pH (lisätietoja),
 • nesteytymisaika (lisätietoja)

Monet tekijät kuten ruokavalio, kiveksiin kohdistunut fyysinen vaurio, altistuminen korkeille lämpötiloille ja säteily1 voivat merkittävästi vaikuttaa siemennesteanalyysin tuloksiin. Siemennesteanalyysin tuloksissa saattaa eri aikoina esiintyä suuria luonnollisia eroja2. Analyysissä saatu heikentynyttä hedelmällisyyttä osoittava tulos tulisi siksi vahvistaa vähintään kahdella lisäanalyysillä n. 2-4 viikon kuluttua3.

Merkitys lisääntymiskyvylle

Koska ihmisen hedelmällisyyteen liittyy aina tietty epätodennäköisyys, siemennesteanalyysi kertoo vain osan siemennesteen laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Tutkijat uskovat, että 30 prosentilla siemennesteanalyysissä normaalituloksen saaneista miehistä on poikkeavuuksia siittiöiden toiminnassa4 ja siksi mahdollisesti vaikeuksia saada perheenlisäystä. Sitä vastoin siemennesteanalyysissä huononkin tuloksen saanut mies saattaa hyvällä onnella onnistua lapsenteossa5

Yhdistyneen kuningaskunnan terveyden ja hoidon asiantuntemuksen kansallinen instituutin (NICE) ohjeissamiehen lievästi alentuneesta hedelmällisyydestä” puhutaan, kun kahden tai useamman siemennesteanalyysin yhden tai useamman muuttujan arvo kuuluu alimpaan 5 prosenttiin. Ohjeissa lähdetään siitä, että tällöin raskaaksi tulo luonnollista tietä on todennäköistä noin kahden vuoden sisällä, mikä vastaa lievästä endometrioosista kärsivien henkilöiden raskaaksi tulemisen todennäköisyyttä6.

Johtopäätökset

Vaikka yksittäinen siemennesteanalyysi ei riitä lopulliseen johtopäätökseen hedelmällisyydestä, se on olennainen osa miehen ja sitä kautta pariskunnan hedelmällisyyden arviointia. On tärkeää, että molemmat osapuolet ymmärtävät sekä tulosten arvon että niiden rajallisuuden.

Kuinka miehen hedelmällisyyttä voidaan lisätä luonnollisesti

Siittiöiden kehitys on erittäin herkkä ulkoisille tekijöille. Haittaavia tekijöitä ovat muun muassa trauma (kuumuus, fyysinen voima), energianpuute ja siittiöiden kehitykseen tarvittavien ravinteiden puute sekä oksidatiivinen stressi.

Tutkijat ovat osoittaneet stressin olevan ehkä suurin yksittäinen miehen hedelmällisyyttä heikentävä ja DNA:ta vaurioittava tekijä. Onneksi tähän voidaan vaikuttaa melko helposti. Sadoissa tieteellisissä tutkimuksissa on johdonmukaisesti osoitettu, että siemennesteen laatu voi parantua nelinkertaisesti, jos tiettyjen antioksidanttien ja mikroravinteiden kuten L-karnitiinin, L-arginiinin ja L-glutationin saanti on varmistettu.

Näiden miehen hedelmällisyydelle tärkeiden ravinteiden saanti on perushoito kaikille pariskunnille, jotka pyrkivät nopeuttamaan lapsensaantia ja haluavat tehokkaammin suojata miehen DNA:ta oksidatiiviselta stressiltä.

Milloin miehen pitäisi harkita mikroravinteiden ottamista?

Perinteisesti hedelmättömyyshoitoihin erikoistuneet lääkärit suosittelivat useamman kuukauden ravintolisäkuuria vain koeputkihedelmöitykseen tai muihin hedelmättömyyshoitoihin valmistautuville miehille ja naisille. Nykyään ravintolisiä suositellaan yhä useammin kaikille isäksi haluaville ja etenkin yli 35-vuotiaille miehille, sillä niiden on todistettu tehokkaasti parantavan hedelmällisyyttä, ja ne ovat edullisia.

Mitä hyötyjä ravintolisistä on miehen hedelmällisyydelle?

 • Miehen hedelmällisyyttä parantavien ravinteiden kuukausittaiset kustannukset ovat alhaiset, noin 50 €. Tämä pätee erityisesti, kun ajatellaan keinohedelmöityshoitojen kuten koeputkihedelmöityksen korkeita ja huonosti ennustettavia kustannuksia sekä raskauden mukanaan tuomia välillisiä kustannuksia.
 • Ravinteet parantavat tehokkaasti laatua kuvaavia muuttujia, joita siemennesteanalyysi mittaa. Näitä ovat esimerkiksi siittiöiden määrä, liikkuvuus, muoto ja siemennesteen tilavuus. Ne suojaavat DNA:ta oksidatiivisen stressin aiheuttamilta vaurioilta.
 • Niiden sisältämät ainesosat ovat turvallisia ja todistetusti tehokkaita. Sivuvaikutuksia ravinteilla ei pitäisi olla.
 • Ravinteilla on myös muita hyödyllisiä vaikutuksia, ne edistävät muun muassa immuunijärjestelmän toimintaa.

Kaikki miehen hedelmällisyyttä parantavat ravintoaineet

Miehen hedelmällisyyttä parantavat ravintolisäyhdistelmät

 

Miehen hedelmällisyyden kohottamiseen tarkoitetut lisäravinteet sisältävät monia ravinteita tehokkaassa muodossa.

Mutta pidä varasi. Niiden laadussa ja hinnassa on suuria eroja. Lue lisää ja arvioi, mitkä ovat taloudellisesti kannattavia ja lupaavat hyviä tuloksia riittävän nopeasti.

Lue vertailu!

Viitteet

 1. ”Agarwal et.al. (2009) Effects of radiofrequency electromagnetic waves (RF-EMW) from cellular phones on human ejaculated semen: an in vitro pilot study, Fertility and Sterility, Volume 92, issue 4, (pp.1318-25)”
 2. ””Adequate Analysis Frequency”. Kokopelli Technologies. 2007. Retrieved 2007-08-11″
 3. ”Weschler, Toni (2002). Taking Charge of Your Fertility(Revised ed.). New York: HarperCollins. p. 189. ISBN 0-06-093764-5″
 4. ”Understanding Semen Analysis. Stonybrook, State University of New York. 1999. Retrieved 2007-08-05
 5. Essig, Maria G.; Edited by Susan Van Houten and Tracy Landauer, Reviewed by Martin Gabica and Avery L. Seifert (2007-02-20). ”Semen Analysis”Healthwise. WebMD. Retrieved 2007-08-05
 6. Fertility: assessment and treatment for people with fertility problems
Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit